Language of document :

Žalba koju su 3. prosinca 2019. podnijeli HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-105/17, HSBC Holdings plc i dr. protiv Komisije

(predmet C-883/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (zastupnici: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine točku 2. izreke presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T- 105/17, HSBC Holdings plc i drugi protiv Europske komisije;

poništi članak 1. točku (b) Odluke Komisije C(2016) 8530 final od 7. prosinca 2016. u vezi s postupkom na temelju članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD))1 ; podredno, poništi članak 1. točku (b) u dijelu u kojem se odnosi na HSBC-ovo sudjelovanje u jedinstvenoj i trajnoj povredi nakon 19. ožujka 2007.; i

naloži Komisiji plaćanje HSBC-ovih troškova proizašlih iz postupka u predmetu T-105/17 i ovog žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u pogledu učinaka Komisijine bitne povrede postupka, odnosno HSBC-ova prava na poštovanje pretpostavke nedužnosti, načela dobre uprave i prava obrane.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava tako što je svojom karakterizacijom cilja manipulacije od 19. ožujka 2007. pogrešno primijenio članak 101. stavak 1. UFEU-a, i/ili tako što je iskrivio relevantne dokaze.

Treći žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava zaključivši da su dvije rasprave činile povrede članka 101. stavka 1. UFEU-a s obzirom na cilj. Konkretnije, Opći sud pogriješio je navevši da se narav tih rasprava u smislu njezina pozitivna učinka na tržišno natjecanje može uzeti u obzir na temelju članka 101. stavka 1. UFEU-a samo u kontekstu akcesornih ograničenja glavnog poduhvata ili ocjene na temelju članka 101. stavka 3. UFEU-a.

Četvrti žalbeni razlog: zaključcima Općeg suda u pogledu dviju rasprava od 12. i 16. veljače 2007. očito su iskrivljeni dokazi kojima je taj sud raspolagao.

Peti žalbeni razlog: zaključak Općeg suda da se jedinstvenom i trajnom povredom koju je utvrdio u svojoj presudi nastojao postići jedinstveni cilj sadržava dvije pogreške koje se tiču prava: (i) očito iskrivljavanje činjenica i dokaza u pogledu rasprave od 27. ožujka 2007.; i (ii) pogrešku koja se tiče prava počinjenu zaključkom da se dvjema raspravama o medijanskim cijenama nastojao postići jedinstveni cilj koji je utvrdio Opći sud.

Šesti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da je HSBC sudjelovao u jedinstvenoj i trajnoj povredi koja je obuhvatila ponašanje koje u Odluci nije definirano kao HSBC-ovo protupravno ponašanje.

____________

1 SL 2019., C 130, str. 4.