Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-105/17. sz., HSBC Holdings és társai kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France által 2019. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-883/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (képviselők: K. Bacon QC, D. Bailey Barrister, M. Simpson Solicitor, C. Angeli avocate, M. Giner advocate)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített második tanács) T-105/17. sz., HSBC Holdings és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete rendelkező részének 2. pontját;

semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39914 – „Euro Interest Rate Derivatives” ügy) 2016. december 7-én hozott C(2016) 8530 final bizottsági határozat1 1. cikkének b) pontját, vagy másodlagosan semmisítse meg az 1. cikk b) pontjának azon részét, amely a HSBC egységes és folyamatos jogsértésben való, 2007. március 19-ét követő részvételére utal; és

kötelezze a Bizottságot a HSBC részéről a T-105/17. sz.  üggyel, illetve a jelen fellebbezéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a lényeges eljárási szabályok, mégpedig a HSBC-nek az ártatlanság vélelméből és a megfelelő ügyintézés elvéből eredő jogainak, illetve a védelemhez való jogának Bizottság általi megsértéséből eredő hatásokat illetően.

Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését tévesen alkalmazta a 2007. március 19-i manipuláció céljának meghatározásához, illetve mivel a releváns bizonyítékokat elferdítette.

Harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy a két megbeszélés az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése cél általi megsértésének minősül. Konkrétan a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy e megbeszélések versenyt elősegítő jellegét az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének keretében csakis az alapügylet járulékos korlátozásaival összefüggésben, vagy az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti értékeléssel összefüggésben lehet figyelembe venni.

Negyedik jogalap: a Törvényszéknek a 2007. február 12-i és 16-i két megbeszélést illető megállapításai nyilvánvalóan elferdítették a Törvényszékhez benyújtott bizonyítékokat.

Ötödik jogalap: a Törvényszék azon megállapítása, hogy az ítéletében meghatározott egységes és folyamatos jogsértés egységes célt követett, két szempontból is téves jogalkalmazáson alapul: i. a 2007. március 27-i megbeszélést illetően a tények és bizonyítékok nyilvánvaló elferdítése, és ii. téves jogalkalmazás annak megállapításakor, hogy a medián árakra vonatkozó két megbeszélés a Törvényszék által meghatározott egységes célt követett.

Hatodik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy a HSBC olyan, egységes és folyamatos jogsértésben vett részt, amely magában foglalt olyan magatartásokat is, amelyeket a határozat nem azonosított a HSBC jogsértő magatartásaként.

____________

1 HL 2019. C 130., 4. o.