Language of document :

2019 m. gruodžio 3 d. HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-105/17 HSBC Holdings plc ir kt. / Komisija

(Byla C-883/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France, atstovaujamos QC K. Bacon, baristerio D. Bailey, solisitoriaus M. Simpson, avocate C. Angeli, advocate M. Giner,

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimo byloje T-105/17, HSBC Holdings plc ir kt. / Europos Komisija, rezoliucinės dalies 2 punktą,

panaikinti 2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimo C(2016) 8530 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla AT.39914 – Euro palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės (EIRD))1 1 straipsnio b punktą; subsidiariai, panaikinti 1 straipsnio b punktą, kiek jame konstatuota, kad HSBC dalyvavo darant vieną ir tęstinį pažeidimą po 2007 m. kovo 19 d.,

nurodyti Komisijai padengti HSBC bylinėjimosi išlaidas byloje T-105/17 ir šioje apeliacinėje byloje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą dėl Komisijos esminių procedūrinių reikalavimų, būtent HSBC teisės į nekaltumo prezumpcijos, gero administravimo ir teisės į gynybą principų paisymą, pažeidimo poveikio.

Antras pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai netinkamai taikė SESV 101 straipsnio 1 dalį, apibūdindamas 2007 m. kovo 19 d. manipuliavimą ir (ar) iškraipydamas reikšmingus įrodymus.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad dvi diskusijos buvo SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimas dėl tikslo. Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas suklydo nusprendęs, kad į šių diskusijų naudą konkurencijai galima atsižvelgti pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį tik pagalbinių pagrindinio sandorio apribojimų arba vertinimo pagal SESV 101 straipsnio 3 dalį kontekste.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrojo Teismo išvados dėl dviejų 2007 m. vasario 12 d. ir 16 d. diskusijų akivaizdžiai iškraipo teismui pateiktus įrodymus.

Penktasis pagrindas: prieidamas prie išvados, kad jo sprendime konstatuotu vienu ir tęstiniu pažeidimu buvo siekiama vieno tikslo, Bendrasis Teismas padarė dvi teisės klaidas: i) akivaizdžiai iškraipė faktus ir įrodymus, kiek tai susiję su 2007 m. kovo 27 d. diskusija, ii) teisės klaidą, nusprendęs, kad dviem diskusijomis dėl medianinių kainų buvo siekiama Bendrojo Teismo konstatuoto vieno tikslo.

Šeštasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad HSBC dalyvavo darant vieną ir tęstinį pažeidimą, kuris apėmė veiksmus, Komisijos sprendime neįvardytus kaip HSBC pažeidimas.

____________

1 OL C 130, 2019, p. 4.