Language of document :

Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-105/17, HSBC Holdings plc și alții/Comisia

(Cauza C-883/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (reprezentanți: K. Bacon QC, D. Bailey, barristers, M. Simpson, solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea punctului 2 din dispozitivul Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T- 105/17, HSBC Holdings plc și alții/Comisia Europeană;

anularea articolului 1 litera (b) din Decizia C(2016) 8530 final a Comisei din 7 decembrie 2016 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza AT.39914 – Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii în euro (EIRD)(1 ; în mod alternativ, anularea articolului 1 litera (b), în măsura în care se referă la participarea HSBC la o încălcare unică și continuă după 19 martie 2007, și

obligarea Comisiei la plata către HSBC a costurilor aferente cauzei T-105/17 și prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește efectele încălcării de către Comisie a normelor fundamentale de procedură, și anume dreptul HSBC la principiile prezumției de nevinovăție, bunei administrări și dreptului la apărare.

Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin aplicarea eronată a articolului 101 alineatul (1) TFUE în calificarea obiectului manipulării din 19 martie 2007 și/sau prin denaturarea elementelor de probă relevante.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că cele două discuții erau încălcări prin obiect ale articolului 101 alineatul (1) TFUE. În special, Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a statuat că natura favorabilă concurenței a acelor discuții ar putea fi luată în considerare numai în temeiul articolului 101 alineatul (1) TFUE fie în contextul restricțiilor accesorii unei operațiuni principale, fie al unei evaluări în temeiul articolului 101 alineatul (3) TFUE.

Al patrulea motiv: concluziile Tribunalului referitoare la discuțiile din 12 și 16 februarie 2007 au denaturat vădit elementele de probă în fața Curții.

Al cincilea motiv: concluzia Tribunalului potrivit căreia încălcarea unică și continuă care este identificată în hotărârea sa urmărea un obiectiv unic este viciată de două erori de drept: (i) o denaturare vădită a faptelor și a elementelor de probă în ceea ce privește discuția din 27 martie 2007; și (ii) o eroare de drept în ceea ce privește concluzia că cele două discuții referitoare la prețurile medii urmăreau obiectivul unic identificat de Tribunal.

Al șaselea motiv: susținând că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a constatat că HSBC a participat la o încălcare unică și continuă, care includea un comportament care nu era identificat ca un comportament ilegal de HSBC în cadrul deciziei.

____________

1 – JO 2019, C 130, p. 4.