Language of document :

2019 m. lapkričio 5 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QF / Germanwings GmbH

(Byla C-816/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: QF

Atsakovė: Germanwings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų profesinės sąjungos organizuotas streikas yra „ypatinga aplinkybė“, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).