Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 5 noiembrie 2019 – QF/Germanwings GmbH

(Cauza C-816/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: QF

Pârâtă: Germanwings GmbH

Întrebarea preliminară

Greva personalului propriu al unui operator de transport aerian, organizată de sindicate, reprezintă o „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 ?

____________

1     Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218, rectificare în JO 2016, L 94, p. 17).