Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-292/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (ALV) – Veron peruste – Alentaminen – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artikla – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Saatava, joka on tullut perintäkelvottomaksi konkurssimenettelyn johdosta)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Asianosaiset

Valittaja: PORR Építési Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Määräysosa

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 90 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion on sallittava arvonlisäveron perusteen alentaminen, jos verovelvollinen kykenee osoittamaan, että saatava, joka hänellä on velalliseltaan, on tullut lopullisesti perintäkelvottomaksi, – mikä kansallisen tuomioistuimen on varmistettava, – kun kyse ei ole maksulaiminlyönnistä, joka voi kuulua arvonlisäveron perusteen alentamisvelvollisuutta koskevan sen poikkeuksen alaan, josta säädetään mainitun artiklan 2 kohdassa.

____________

1 EUVL C 220, 1.7.2019.