Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 24. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – PORR Építési Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-292/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Oporezivi iznos – Smanjenje – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 90. – Načelo porezne neutralnosti – Tražbina koja je nakon stečajnog postupka postala nenaplativa)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PORR Építési Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Izreka

Članak 90. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da država članica mora dopustiti smanjenje iznosa oporezivog porezom na dodanu vrijednost ako porezni obveznik može dokazati da je tražbina koju on ima prema svojem dužniku konačno nenaplativa, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri jer takva situacija ne predstavlja slučaj neplaćanja koji može biti obuhvaćen odstupanjem od obveze smanjenja iznosa oporezivog porezom na dodanu vrijednost iz stavka 2. tog članka.

____________

1 SL C 220, 1. 7. 2019.