Language of document :

2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-292/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema – Apmokestinamoji vertė – Sumažinimas – Direktyva 2006/112/EB – 90 straipsnis – Mokesčių neutralumo principas – Dėl bankroto procedūros beviltiška tapusi skola)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys

Apeliantė: PORR Építési Kft.

Kita apeliacinio proceso šalis: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 90 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybė narė privalo leisti sumažinti pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamąją vertę, jei apmokestinamasis asmuo gali įrodyti, kad skolininko skola jam tapo galutinai beviltiška, tačiau tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nes tai nėra atlygio nesumokėjimo atvejis, kai gali būti taikoma šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareigos sumažinti pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamąją vertę išimtis.

____________

1 OL C 220, 2019 7 1.