Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisija

(Byla C-888/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, atstovaujama solisitoriaus R. MacLean

Kitos proceso šalys: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

atmesti pirmojoje instancijoje pareikšto ieškinio pirmo pagrindo antrą dalį, pakartotą skundžiamame sprendime, kaip nepagrįstą;

pačiam priimti sprendimą dėl instancijoje pareikšto ieškinio pirmo pagrindo antros dalies, pakartotą skundžiamame sprendime, pagrįstumo;

grąžinti bylą bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl likusių ieškovės pagrindų, grindžiamų teisės pažeidimais, ir

nurodyti ieškovei padengti apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir pirmojoje bei apeliacinėse instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė tvirtina, kad skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas remiantis trimis atskirais apeliacinio skundo pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime padarė teisės klaidą, aiškindamas ir taikydamas Pagrindinio antidempingo reglamento1 2 straipsnio 7 dalies c punkto trečioje įtraukoje vartojamas susijusias sąvokas „ženklus iškraipymas“ ir „finansinė būklė“ ir atitinkamai perkeldamas pareigą įrodyti rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusą iš Komisijos apeliantei.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas nepaisė Komisijos turimos diskrecijos vertinant prašymus taikyti rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusą ribų ir Komisijos vertinimą dėl eksportuojančio gamintojo padėties pakeitė savuoju.

Trečiasis pagrindas: apeliantė siekia, kad būtų panaikintas skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies pirmas punktas remiantis tuo, kad Bendrasis Teismas, prieidamas prie išvados, priėmė sprendimą ultra petita.

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51; klaidų ištaisymai OL L 7, 2010, p. 22 44, OL L 219, 2015 p. 20 ir OL L 44, 2016, p. 20).