Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 29 octombrie 2019 – Republica Federală Germania/SpaceNet AG

(Cauza C-793/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă: Republica Federală Germania

Intimată: SpaceNet AG

Întrebările preliminare

Articolul 15 din Directiva 2002/58/CE1 , citit în lumina articolelor 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2 , pe de o parte, și a articolului 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe de altă parte, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care impune prestatorilor de servicii publice de comunicații electronice să păstreze datele de transfer și de localizare ale utilizatorilor finali ai acestor servicii atunci când

–    această obligație nu presupune existența unui motiv specific din punct de vedere geografic, temporal sau teritorial,

–    obiectul obligației de stocare în cazul furnizării de servicii telefonice publice – inclusiv transmiterea de mesaje scurte, multimedia sau similare, precum și apelurile pierdute sau care au rămas fără răspuns – este reprezentat de următoarele date:

–    numărul de telefon sau alt identificator al liniei apelante și al liniei apelate, precum și în cazul redirecționărilor sau al transferurilor altei părți interesate,

–    data și ora de început și de sfârșit a conexiunii sau – în cazul transmiterii unui mesaj scurt, multimedia sau similar – momentul trimiterii și al primirii mesajului cu indicarea fusului orar respectiv,

–    indicații privind serviciul utilizat dacă în cadrul serviciului telefonic pot fi utilizate servicii diferite,

–    în plus, în cazul serviciilor de telefonie mobilă,

identificatorul internațional al abonatului mobil pentru linia apelantă și pentru linia apelată,

identificatorul internațional al terminalului de pe care se inițiază apelul și al celui apelat,

data și ora primei activări a serviciului cu indicarea fusului orar respectiv, dacă serviciile au fost plătite în avans,

denumirile celulelor care au fost utilizate de linia apelantă și de linia apelată la începutul conexiunii,

–    în cazul serviciilor telefonice prin internet, inclusiv adresele de protocol internet ale liniei apelante și ale liniei apelate și identificatorii de utilizator,

–    în cadrul furnizării de servicii publice de acces la internet, obiectul obligației de stocare este reprezentat de următoarele date:

–    adresa de protocol internet alocată abonatului pentru utilizarea internetului,

–    un identificator clar al liniei prin intermediul căreia se utilizează internetul, precum și un identificator alocat utilizatorului,

–    data și ora de început și de sfârșit a utilizării internetului prin intermediul adresei de protocol internet alocate, cu indicarea fusului orar respectiv,

–    în cazul utilizării mobile, denumirea celulei utilizate la începutul conexiunii la internet,

–    următoarele date nu pot fi stocate:

–    conținutul comunicației,

–    date privind site-urile internet accesate,

–    date ale serviciilor de poștă electronică,

–    datele de bază ale apelurilor către sau provenite de la anumite linii aparținând persoanelor, autorităților și organizațiilor din domeniul social sau religios,

–    durata de păstrare pentru datele de localizare, și anume denumirea celulei utilizate, este de patru săptămâni, iar pentru celelalte date, durata păstrare este de zece săptămâni,

–    este garantată o protecție eficientă a datelor păstrate împotriva riscurilor de abuz, precum și a accesului neautorizat și

–    datele păstrate pot fi utilizate numai în scopul urmăririi unor fapte penale deosebit de grave și al prevenirii unui pericol concret pentru integritatea corporală, pentru viața sau pentru libertatea unei persoane ori pentru existența federației sau a unui land, cu excepția adresei de protocol internet alocate unui abonat pentru utilizarea internetului, a cărei utilizare este autorizată în cadrul accesului la informații privind datele stocate în vederea urmăririi oricăror fapte penale, prevenirii unui pericol pentru siguranța publică și ordinea publică, precum și pentru îndeplinirea sarcinilor serviciilor de informații?

____________

1     Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor publice) (JO 2002, L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63), modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE (JO 2009, L 337, p. 11).

2 – JO 2012, C 326, p. 1.