Language of document :

Appel iværksat den 24. september 2019 af Ramón Guiral Broto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-773/17 – Café del Mar m.fl. mod EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Sag C-714/19 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Ramón Guiral Broto (ved abogado A. Sirimarco)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Café del Mar, SC, José Les Viamonte og Carlos Andrea González

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 12. december 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Ramón Guiral Broto bærer sine egne omkostninger.

____________