Language of document :

Appell ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2019 minn Ramón Guiral Broto mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fit-12 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-773/17, Café del Mar et vs EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

(Kawża C-714/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellant: Ramón Guiral Broto (rappreżentant: A. Sirimarco, abogado)

Partijiet oħra fil-proċedura: l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Café del Mar, SC, José Les Viamonte u Carlos Andrea González

Permezz ta’ digriet tat-12 ta’ Diċembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma huwiex ammissibbli u kkundannat lil Ramón Guiral Broto għall-ispejjeż rispettivi tiegħu.

____________