Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-773/17 Café del Mar i in. / EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

(Sprawa C-714/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Ramón Guiral Broto (przedstawiciel: adwokat A. Sirimarco)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Café del Mar, SC, José Les Viamonte i Carlos Andrea González

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i obciążył Ramóna Guirala Brota jego własnymi kosztami

____________