Language of document :

Odvolanie podané 24. septembra 2019: Ramón Guiral Broto proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. júla 2019 vo veci T-773/17, Café del Mar a i./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(vec C-714/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Ramón Guiral Broto (v zastúpení: A. Sirimarco, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Café del Mar, SC, José Les Viamontea a Carlos Andrea González

Uznesením z 12. decembra 2019 Súdny dvor (komora rozhodujúca o prijatí odvolania) rozhodol neprijať odvolanie a určil, že Ramón Guiral Broto znáša vlastné trovy konania.

____________