Language of document :

Pritožba, ki jo je Ramón Guiral Broto vložil 24. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-773/17, Café del Mar in drugi/EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

(Zadeva C-714/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnik: Ramón Guiral Broto (zastopnik: A. Sirimarco, abogado)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Café del Mar, SC, José Les Viamonte yCarlos Andrea González

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 12. decembra 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna in Ramónu Guiralu Brotu naložilo plačilo lastnih stroškov.

____________