Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2019 door Ramón Guiral Broto tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 juli 2019 in zaak T-774/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Zaak C-715/19 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Ramón Guiral Broto (vertegenwoordiger: A. Sirimarco, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González en Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 12 december 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toelaatbaar verklaard en Ramón Guiral Broto verwezen in zijn eigen kosten.

____________