Language of document :

Överklagande ingett den 24 september 2019 av Ramón Guiral Broto av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-774/17, Café del Mar m.fl. mot EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Mål C-715/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Ramón Guiral Broto (ombud: A. Sirimarco, abogado)

Övriga parter i målet: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 12 december 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Ramón Guiral Broto ska bära sina rättegångskostnader.

____________