Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2019 г. от Ramón Guiral Broto срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 юли 2019 г. по дело T-772/17 — Café del Mar и др./EUIPO — Guiral Broto (C del M)

(Дело C-713/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (представител: A. Sirimarco, адвокат)

Други страни в производството: Café del Mar, SC, José Les Viamonte, Carlos Andrea González и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 12 декември 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) реши да не допусне обжалването и Ramón Guiral Broto да понесе направените от него съдебни разноски.

____________