Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovni sud (Horvaatia) 5. detsembril 2019 – Venemaa Föderatsioon

(kohtuasi C-897/19)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovni sud

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

I. N.

Venemaa Föderatsioon

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artikli 18 sätteid tuleb tõlgendada nii, et Euroopa Liidu liikmesriik, kes teeb otsuse Euroopa Liitu mittekuuluva, kuid Schengeni alasse kuuluva riigi kodaniku väljaandmise kohta kolmandale riigile, on kohustatud teatama väljaandmistaotlusest sellele Schengeni alasse kuuluvale riigile, kelle kodanik see isik on?

2.    Kui vastus eelnevale küsimusele on jaatav ja kui Schengeni alasse kuuluv riik taotleb selle isiku talle üleandmist, et viia läbi menetlus, milleks väljaandmist taotleti, kas sellisel juhul tuleks isik sellele riigile Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitleva Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu alusel üle anda?

____________