Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. prosinca 2019. uputio Vrhovni sud (Hrvatska) – Ruska Federacija

(predmet C-897/19)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovni sud

Stranke glavnog postupka

I. N.

Ruska Federacija

Prethodna pitanja

Treba li članak 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da je država članica Europske unije koja odlučuje o izručenju trećoj državi državljanina države koja nije članica Europske unije, ali je članica Schengenskog područja, obvezna o zahtjevu za izručenjem izvijesti državu članicu Schengenskog područja čija je ta osoba državljanin?

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, a članica Schengenskog područja je zatražila predaju te osobe radi vođenja postupka zbog kojeg se zahtijeva izručenje, treba li joj predati tu osobu sukladno Sporazumu između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške?

____________