Language of document :

A Vrhovni sud (Horvátország) által 2019. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oroszországi Föderáció

(C-897/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovni sud

Az alapeljárás résztvevői

I. N.

Oroszországi Föderáció

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikket, hogy az az európai uniós tagállam, amely nem az Európai Unió, de a schengeni térség tagállamának állampolgára harmadik állam részére történő kiadatásáról határoz, köteles tájékoztatni a kiadatási kérelemről a schengeni térség azon tagállamát, amelynek e személy állampolgára?

Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, és a schengeni térség tagállama e személy átadását azon eljárás lefolytatása céljából kérelmezte, amelyre tekintettel kiadatását kérték, e személyt az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásnak megfelelően át kell-e adni e tagállamnak?

____________