Language of document :

2019 m. gruodžio 5 d. Vrhovni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rusijos Federacija

(Byla C-897/19)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovni sud

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

I.N.

Rusijos Federacija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 18 straipsnį reikia aiškinti taip, kad Europos Sąjungos valstybė narė, kuri priima sprendimą dėl trečiosios valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos narė, bet yra Šengeno erdvės valstybė, piliečio ekstradicijos į trečiąją valstybę, turi pranešti apie tokį ekstradicijos prašymą Šengeno erdvės valstybei, kurios pilietybę turi tas asmuo?

2.    Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, o Šengeno erdvės valstybė paprašė sugrąžinti šį asmenį siekdama įvykdyti procesą, dėl kurio pateiktas ekstradicijos prašymas, ar reikia perduoti šį asmenį jai, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimu dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės?

____________