Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. decembrī iesniedza Vrhovni sud (Horvātija) – Krievijas Federācija

(Lieta C-897/19)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Vrhovni sud

Pamatlietas puses

I. N.

Krievijas Federācija

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 18. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka Eiropas Savienības dalībvalstij, kas lemj par tādas valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet kura ir Šengenas zonas dalībvalsts, valstspiederīgā izdošanu trešajai valstij, ir jāinformē par izdošanas pieprasījumu dalībvalsts, kas ir Šengenas zonas dalībvalsts, kuras pilsonība ir šai personai?

Ja uz iepriekšējo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši un ja Šengenas zonas dalībvalsts ir lūgusi nodot šo personu, lai veiktu tiesvedību, kuras mērķiem ir pieprasīta izdošana, vai šī persona tai ir jāizdod saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi un Norvēģiju?

____________