Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovni sud (Croația) la 5 decembrie 2019 – Federația Rusă

(Cauza C-897/19)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Vrhovni sud

Părțile din procedura principală

I. N.

Federația Rusă

Întrebările preliminare

Articolul 18 TFUE trebuie interpretat în sensul că un stat membru al Uniunii Europene care se pronunță cu privire la extrădarea către un stat terț a unui resortisant al unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar care este membru al spațiului Schengen, are obligația să informeze cu privire la cererea de extrădare statul membru al spațiului Schengen a cărui cetățenie o are această persoană?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, iar statul membru al spațiului Schengen a solicitat predarea acestei persoane în vederea desfășurării unei proceduri pentru care se solicită extrădarea, această persoană trebuie să fie predată statului respectiv în conformitate cu Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia?

____________