Language of document :

A Juzgado de lo Social n.º 41 de Madrid (Spanyolország) által 2019. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JL kontra Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(C-841/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social n.º 41 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: JL

Alperes: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés arra irányul, hogy a 79/7 irányelv1 4. cikkének (1) bekezdését és a 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 2. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan […] tagállami szabályozás, mint amely az alapjogvita tárgyát képezi, amely szerint a FOGASA3 részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval szemben fennálló felelősségének összege tekintetében a részmunkaidő miatt csökkentett fizetési alapot ismét csökkentik a FOGASA felelősségének a munkavállalók jogállásáról szóló törvény 33. cikke értelmében történő kiszámításánál úgy, hogy az összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóhoz viszonyítva a részmunkaidő tényezőjét ismét alkalmazzák, ellentétes az említett rendelkezésekkel, ha e szabályozás különösen hátrányosan érinti a női munkavállalókat a férfi munkavállalókkal szemben.

____________

1 A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv (HL 1979. L 6., 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 215. o.)

2 A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 204., 23. o.; helyesbítés: HL 2019. L 191., 45. o.)

3 Fondo de Garantía Salarial