Language of document :

2019 m. lapkričio 20 d. Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BT / Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Byla C-841/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: JL

Atsakovas: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 79/71 4 straipsnio 1 dalis ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB2 2 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama <...> valstybės narės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią FOGASA3 įsipareigojimų ne visą darbo dieną dirbančiam darbuotojui suma, nustatoma remiantis jo darbo užmokesčiu, kuris yra mažesnis dėl darbo ne visą darbo dieną, dar kartą sumažinama apskaičiuojant FOGASA įsipareigojimus pagal Darbuotojų statuto 33 straipsnį (vėl atsižvelgiant į darbą ne visą darbo dieną), palyginti su visą darbo dieną dirbančiu darbuotoju, nes ši teisės norma visų pirma nepalanki darbuotojoms moterims, palyginti su darbuotojais vyrais?

____________

1 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, 1979, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 215).

2 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006, p. 23).

3 Fondo de Garantía Salarial (Darbo užmokesčio garantijų fondas).