Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Madrid (Spania) la 20 noiembrie 2019 – BT/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Cauza C-841/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamant: BT

Pârâtă: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Întrebarea preliminară

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CE1 și articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/54/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții a [unui] stat membru […], precum cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia, în ceea ce privește cuantumul pe care FOGASA3 îl datorează lucrătorului pe fracțiune de normă, salariul de bază al lucrătorului, care este redus ca urmare a naturii muncii pe fracțiune de normă, este redusă din nou la calcularea răspunderii care revine FOGASA în temeiul articolului 33 din [Statutul lucrătorilor], prin faptul că se aplică încă o dată fracțiunea de normă, prin comparație cu un lucrător cu normă întreagă comparabil, în condițiile în care această dispoziție le dezavantajează în special pe lucrătoare în raport cu lucrătorii de sex masculin?

____________

1     Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO 1979, L 6, p. 24, Ediție specială, 05/vol.1, p. 192).

2     Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) (JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol.1, p. 192).

3     Fondo de Garantía Salarial (Fondul de Garantare Salarială).