Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) - Firma Z protiv Finanzamt Y

(predmet C-802/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Firma Z

Tuženik: Finanzamt Y

Prethodna pitanja

Ima li ljekarna koja isporučuje farmaceutske proizvode fondovima obveznog zdravstvenog osiguranja zbog rabata koji odobrava osobama koje imaju zdravstveno osiguranje pravo na smanjenje oporezivog iznosa na temelju presude Suda Europske Unije Elida Gibbs Ltd. od 24. listopada 1996., C-317/94 (EU:C:1996:400)?

U slučaju potvrdnog odgovora: protivi li se načelima neutralnosti i jednakog postupanja na unutarnjem tržištu ako ljekarna može umanjiti oporezivi iznos u tuzemstvu, ali ne i ljekarna iz druge države članice čije su isporuke fondu obveznog zdravstvenog osiguranja unutar Zajednice izuzete od poreza?

____________