Language of document :

2019 m. spalio 31 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Įmonė Z / Finanzamt Y

(Byla C-802/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: Įmonė Z

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Y

Prejudiciniai klausimai

Ar valstybinėms ligonių kasoms vaistus tiekianti vaistinė, remdamasi 1996 m. spalio 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu Elida Gibbs Ltd C-317/94 (EU:C:1996:400), dėl sveikatos draudimu apdraustam asmeniui suteiktos nuolaidos turi teisę sumažinti apmokestinamąją vertę?

Jei atsakymas būtų teigiamas: ar pažeidžiami neutralumo ir vienodo vertinimo vidaus rinkoje principai, jeigu nacionalinėje teritorijoje įsteigta vaistinė gali sumažinti apmokestinamąją vertę, o iš kitos valstybės narės neapmokestinamą vaistų tiekimą valstybinei ligonių kasai Bendrijos viduje vykdanti vaistinė negali to padaryti?

____________