Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 31. oktobra 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

(Zadeva C-802/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Firma Z

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Finanzamt Y

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je lekarna, ki dobavlja zdravila zavodu za obvezno zdravstveno zavarovanje, zaradi odobritve popusta zdravstveno zavarovani osebi upravičena do znižanja davčne osnove na podlagi sodbe Sodišča Evropske Unije Elida Gibbs Ltd. z dne 24. oktobra 1996 – C-317/94 (EU:C:1996:400)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: Ali je dejstvo, da lahko lekarna na domačem ozemlju zniža davčno osnovo, lekarna, ki zavodu za obvezno zdravstveno zavarovanje znotraj Skupnosti neobdavčeno dobavlja iz druge države pa ne, v nasprotju z načeloma nevtralnosti in enakega obravnavanja na notranjem trgu?

____________