Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. Fiat Chrysler Finance Europe pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-755/15 Liuksemburgas ir Fiat Chrysler Finance Europe / Komisija

(Byla C-885/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Fiat Chrysler Finance Europe, atstovaujama abogado J. Rodriguez, avocat N. de Boynes, Rechtsanwalt M. Engel, avvocato G. Maisto

Kita proceso šalis: Europos Komisija, Airija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) sprendimą sujungtose bylose T-755/15 ir T-759/15,

panaikinti 2015 m. spalio 21 d. Komisijos ginčijamą sprendimą1 , remiantis SESV 263 straipsnio 4 dalimi; arba, alternatyviai, jei Teisingumo Teismas negalėtų priimti galutinio sprendimo, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui ir

priteisti iš Komisijos Fiat Chrysler Finance Europe bylinėjimosi išlaidas pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį ir 184 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Fiat Chrysler Finance Europe bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas, analizuodamas tai, ar Fiat Chrysler Finance Europe gavo naudos iš susitarimo dėl kainų, pažeidė SESV 107 straipsnį, nes i) Bendrasis Teismas klaidingai taikė teisinį kriterijų, vertindamas, ar susitarimu dėl kainų buvo patvirtintas metodas, kuriuo buvo viršytas taikytinas vertinimo skirtumas ir ii) Bendrasis Teismas tinkamai neapibrėžė atitinkamos įmonės, kuri gavo naudos iš susitarimo dėl kainų.

Antrasis pagrindas: Bendrojo Teismo atlikta Komisijos rėmimosi įprastų rinkos sąlygų principo analizė yra netinkama, prieštaringa ir pažeidžia bendrąjį principą, pagal kurį turi būti nurodyti tinkami ir nuoseklūs motyvai.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė pagrindinį teisinio tikrumo principą, nes i) patvirtino Komisijos netinkamai apibrėžtą įprastų rinkos sąlygų principą, nenagrinėdamas jo apimties ar turinio ir ii) patvirtino atrankumo prezumpcijos taikymą įprastų rinkos sąlygų principui.

____________

1 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2326 dėl valstybės pagalbos SA.38375 (2014/C, ex 2014/NN), kurią Liuksemburgas suteikė bendrovei „Fiat“ (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7152) (OL L 351, 2016, p. 1).