Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Pontevedra (Spania) la 13 noiembrie 2019 – D.A.T.A. și alții/Ryanair D.A.C.

(Cauza C-827/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Pontevedra

Părțile din procedura principală

Apelanți: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. și P.C.A.

Intimată: Ryanair D.A.C.

Întrebările preliminare

Exercitarea dreptului la grevă de către personalul angajat de un operator de transport aerian, grevă care a fost declarată de un sindicat în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă – atunci când nu este determinată de o decizie prealabilă a angajatorului, ci de revendic[ările] lucrătorilor – poate fi considerată drept „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20[0]41 sau, dimpotrivă, este vorba despre o împrejurare inerentă exercitării activității operatorului de transport aerian?

Operatorul de transport aerian, în împrejurări precum cele din litigiul dedus judecății, este obligat să adopte vreo măsură admisibilă din punct de vedere legal – precum, de exemplu, să faciliteze zboruri cu alte companii aeriene neafectate de grevă –, inclusiv în cazul în care exercitarea dreptului la grevă i s-a adus la cunoștință în termenul prevăzut de lege?

Este relevant, pentru a considera o grevă a personalului de cabină al companiei aeriene drept „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20[0]4, modul în care se renunță la grevă, în special atunci când aceasta încetează ca urmare a unor concesii reciproce ale părților aflate în conflict?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218, rectificare în JO 2016, L 94, p. 17).