Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 29 Νοεμβρίου 2019 η PlasticsEurope κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-636/17, PlasticsEurope κατά ECHA

(Υπόθεση C-876/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: PlasticsEurope (εκπρόσωποι: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Γαλλική Δημοκρατία, ClientEarth

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-636/17·

να ακυρώσει την απόφαση ED/30/2017 του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA της 6ης Ιουλίου 2017·

επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί της προσφυγής ακυρώσεως την οποία είχε ασκήσει η νυν αναιρεσείουσα·

να καταδικάσει τον αντίδικο κατ’ αναίρεση στα έξοδα της παρούσας διαδικασίας, καθώς και στα έξοδα της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους:

Α.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον ερμήνευσε εσφαλμένα τον κανονισμό REACH1 και καθόσον έκρινε ότι ο ECHA δεν ήταν υποχρεωμένος να αποδείξει, δυνάμει του άρθρου 57, στοιχείο στ΄, του REACH, ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων.

Β.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων που είχε στη διάθεσή του και κατά την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνονταν με τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία. Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη διαπιστώνοντας ότι ο ECHA είχε αποδείξει την «πιθανότητα» σοβαρών επιπτώσεων· δεν εκτίμησε εάν ο ECHA είχε πράγματι αξιολογήσει την πληροφορία σχετικά με το ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας και, αντ’ αυτού, στηρίχθηκε εσφαλμένως στη διαβεβαίωση του ECHA ότι είχε διαπιστώσει ότι το εν λόγω κριτήριο πληρούνταν· υπέπεσε σε πλάνη καθόσον απέρριψε τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας ως προς την ορθότητα των διαπιστώσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) στην υπό κρίση υπόθεση· υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε ότι οι διαπιστώσεις της EFSA στηρίζουν την απόφαση του ECHA και είναι σύμφωνες με την απόφαση αυτή· παραμόρφωσε τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τους διαδίκους.

Γ.    Το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχείρισης επιφυλάσσοντας στην αναιρεσείουσα μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη της οποίας έτυχε η ECHA.

Δ.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον ερμήνευσε εσφαλμένα το άρθρο 2, παράγραφος 8, στοιχείο β΄, του κανονισμού REACH και παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως, καθόσον δεν εξέτασε τα συμπληρωματικά επιχειρήματα της αναιρεσείουσας σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ 2006, L 396, σ. 1).