Language of document :

2019 m. gruodžio 13 d. (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CNP spółka z o.o. / Gefion Insurance A/S

(Byla C-913/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: CNP spółka z o.o. 

Atsakovė: Gefion Insurance A/S

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 13 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į 10 straipsnį, turėtų būti aiškinama taip, kad, kilus ginčui tarp verslininko, kuris įsigijo nukentėjusiojo asmens reikalavimus draudimo bendrovei pagal civilinės atsakomybės draudimą, ir šios draudimo bendrovės, negalima atmesti teismo jurisdikcijos pagal reglamento 7 straipsnio 2 punktą arba 7 straipsnio 5 punktą?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 5 punktas turėtų būti aiškinamas taip, kad valstybėje narėje veikianti komercinės teisės įmonė, reguliuojanti turtinės žalos atlyginimą pagal privalomąjį motorinių transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimą ir veikianti pagal sutartį su kitoje valstybėje narėje buveinę turinčia draudimo bendrove, yra šios bendrovės filialas, atstovybė arba kitoks padalinys?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 2 punktas turėtų būti aiškinamas taip, kad jis yra savarankiškas valstybės narės, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis, teismo, kuriame kreditorius, įsigijęs nukentėjusiojo asmens reikalavimus pagal civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, pateikia ieškinį kitoje valstybėje narėje buveinę turinčiai draudimo bendrovei, jurisdikcijos pagrindas?

____________

1 OLL 351, 2012, p. 1.