Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Saksa) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG ja ThyssenKrupp Aufzüge GmbH v. Land Oberösterreich ym.

(asia C-435/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 101 artikla – Kartellin aiheuttamien vahinkojen korvaaminen – Sellaisten henkilöiden oikeus korvaukseen, jotka eivät toimi tavarantoimittajana tai ostajana kartellin kohteena olevilla markkinoilla – Julkiselle elimelle, joka on myöntänyt lainoja edullisemmin ehdoin kartellin kohteena olevien tavaroiden hankkimiseksi, aiheutuneet vahingot)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG ja ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Vastaajat: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft „Lebensräume“ eingetragene GmbH, EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen GmbH, WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.GmbH, Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Baureform Wohnstätte“ eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Familie“ eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft „Styria“ reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck ja GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Tuomiolauselma

SEUT 101 artiklaa on tulkittava siten, että henkilöt, jotka eivät toimi kartellin kohteena olevilla markkinoilla tavarantoimittajana tai ostajana vaan jotka ovat myöntäneet tukia kannustinlainojen muodossa näillä markkinoilla tarjottujen tuotteiden ostajille, voivat vaatia, että kyseiseen kartelliin osallistuneet yritykset velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka niille on aiheutunut sen vuoksi, että koska näiden tukien määrä oli korkeampi kuin se olisi ollut ilman kyseistä kartellia, nämä henkilöt eivät ole voineet käyttää tätä erotusta muussa tuottoisammassa tarkoituksessa.

____________

1 EUVL C 352, 1.10.2018.