Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Hispaania) 26. novembril 2019 – LJ versus INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(kohtuasi C-861/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: LJ

Vastustaja: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas võib asuda seisukohale, et kuninga seadusandliku dekreediga 8/2015 heaks kiidetud üldise sotsiaalkindlustusseaduse konsolideeritud redaktsiooni artiklis 60 sätestatud emahüvitis on positiivne meede või akt naiste ja meeste sisulise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõikes 4?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas proportsionaalsuse põhimõttega, millele tuleb allutada kõik positiivsed aktid, on vastuolus kuninga seadusandliku dekreedi 8/2015 ainsa lõppsättega kehtestatud ajaline piiramine, mille kohaselt hüvitist kohaldatakse ainult pensionide ja toetuste puhul, mille saamise õigus tekib alates 1. jaanuarist 2016?

____________