Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 26.11.2019 – LJ v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(asia C-861/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: LJ

Vastaaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko Espanjan yleisen sosiaaliturvalain (Ley General de la Seguridad Social (LGSS)), jonka uudelleenlaadittu teksti hyväksyttiin kuninkaan asetuksella 8/2015, 60 §:ssä tarkoitettua äitiyden perusteella maksettavaa lisää pitää positiivisena toimenpiteenä, jonka tarkoituksena on edistää SEUT 157 artiklan 4 kohdassa suojattua naisten ja miesten aineellista tasa-arvoa?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko suhteellisuusperiaate esteenä sille, että kaikkiin positiivisiin toimenpiteisiin sovelletaan kuninkaan asetuksen 8/2015 ainoassa loppusäännöksessä mainittua ajallista rajoitusta, jonka perusteella lisä myönnetään ainoastaan eläkkeisiin, joiden perusteena oleva eläketapahtuma on sattunut 1.1.2016 jälkeen?

____________