Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španjolska) – LJ protiv INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(predmet C-861/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LJ

Tuženik: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Prethodna pitanja

Može li se smatrati da je dodatak za majčinstvo, koji je uređen člankom 60. Leya General de la Seguridad Social (Opći zakon o socijalnoj sigurnosti; LGSS), čiji je preinačeni tekst odobren Real Decreto Legislativom 8/2015 (Kraljevska zakonodavna uredba 8/2015), pozitivna mjera ili djelovanje s ciljem stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca, u skladu s člankom 157. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, protivi li se načelu proporcionalnosti, s kojim trebaju biti u skladu sva pozitivna djelovanja, vremensko ograničenje na mirovinska prava stečena nakon 1. siječnja 2016. propisano jedinom završnom odredbom Kraljevske zakonodavne uredbe 8/2015?

____________