Language of document :

A Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LJ kontra INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(C-861/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: LJ

Alperes: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Tekinthető-e úgy, hogy a Ley General de la Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló általános törvény; LGSS) – amelynek egységes szerkezetbe szövegét a Real Decreto Legislativo 8/2015-ben (a 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet) fogadták el – 60. cikkében szabályozott, szülés után járó nyugdíj-kiegészítés olyan intézkedésnek vagy pozitív fellépésnek minősül, amely a nők és férfiak közötti érdemi egyenlőség elérésére irányul az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikkének (4) bekezdése alapján?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén ellentétes-e az arányosság elvével – amely minden pozitív fellépésre irányadó – a 2016. január 1-jét követően esedékessé vált ellátásokra történő azon időbeli korlátozás, amelyet a 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet záró rendelkezése ír elő?

____________