Language of document :

2019 m. lapkričio 26 d. Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LJ / INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Byla C-861/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: LJ

Atsakovas: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima teigti, kad papildoma motinystės išmoka, reglamentuojama Bendrojo įstatymo dėl socialinės apsaugos, kurio suvestinė redakcija buvo patvirtinta Karaliaus įstatyminiu dekretu Nr. 8/2015, 60 straipsnyje, yra pozityviosios diskriminacijos priemonė, kuria siekiama visiškos moterų ir vyrų lygybės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 4 dalį?

2.        Tuo atveju, jei atsakymas į ankstesnį klausimą būtų teigiamas: ar nuo 2016 m. sausio 1 d. mokėtinoms pensijoms taikomas ribojimas laiko atžvilgiu, nustatytas Karaliaus įstatyminio dekreto Nr. 8/2015 baigiamojoje nuostatoje, prieštarauja proporcingumo principui, kuris turi būti taikomas visiems pozityviems veiksmams?

____________