Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spania) la 26 noiembrie 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Cauza C-861/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: LJ

Pârât: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Întrebările preliminare

Suplimentul de maternitate reglementat la articolul 60 din Ley General de la Seguridad Social [Legea generală privind securitatea socială], al cărei text codificat a fost aprobat prin Decretul regal legislativ nr. 8/2015, poate fi considerat drept o măsură sau o acțiune pozitivă prin care se urmărește asigurarea egalității materiale între bărbați și femei în conformitate cu articolul 157 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, principiul proporționalității, care trebuie respectat de orice acțiune pozitivă, se opune limitării temporale a acestuia la pensiile al căror fapt generator este ulterior datei de 1 ianuarie 2016, prevăzută de dispoziția finală unică din Decretul regal legislativ nr. 8/2015??

____________