Language of document :

A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2019. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D. S. kontra S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

(C-763/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Az alapeljárás felei

Felperesek: D. S.

Alperes: S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, 2. cikkét, 4. cikkének (3) bekezdését és 6. cikkének (3) bekezdését, hogy nem minősül az uniós jog értelmében független bírónak az a személy, akit a bírói tisztségre a bírák kinevezésére vonatkozó tagállami jogszabályok súlyos megsértésével neveztek ki, amely jogsértés különösen abban nyilvánul meg, hogy e személy kinevezésére a végrehajtó- és a jogalkotó hatalomtól való függetlenséget, illetve pártatlanságot nem biztosító szerv általi kiválasztás alapján, a kinevezési eljárás jogszerűségének bírósági felülvizsgálata rendszerszintű kizárása mellett, illetve annak ellenére került sor, hogy a nemzeti hatóság (Krajowa Rada Sądownictwa [nemzeti igazságszolgáltatási tanács, Lengyelország]) által hozott – a bírói tisztség e személy általi betöltésére vonatkozó kinevezése iránti javaslatot magában foglaló – határozattal szemben a hatáskörrel rendelkező nemzeti bírósághoz (Naczelny Sąd Administracyjny [legfelsőbb közigazgatási bíróság, Lengyelország]) korábban jogorvoslatot nyújtottak be, e határozat végrehajtását a nemzeti jog alapján felfüggesztették, továbbá a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny [legfelsőbb közigazgatási bíróság]) előtti eljárás a kinevezési okmány átadásáig nem fejeződött be?

– ezzel összefüggésben az uniós jog értelmében vett, törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróságnak minősül-e az a bíróság, amelyben a fentiekben említett feltételek mellett kinevezett személyek járnak el?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, 2. cikkét, 4. cikkének (3) bekezdését és 6. cikkének (3) bekezdését, hogy az 1. pontban leírt módon kinevezett, illetve létrehozott, végső fokon eljáró bíró és bíróság által hozott határozat az uniós jogi rendelkezések értelmében jogi szempontból nem minősül határozatnak (jogilag nem létező határozatnak minősül), az ezzel kapcsolatos értékelést pedig az uniós jogszabályok szerint a bíróságokkal szembeni követelményeknek megfelelő rendes bíróság végezheti el?

____________