Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2019. uputio Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poljska) – E. Sp. z o.o. protiv K.S.

(predmet C-904/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: E. Sp. z o.o

Tuženik: K.S..

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima1 […] i njezine uvodne izjave [20. i 24., u skladu s kojima] ugovore treba sastavljati jasno i razumljivo, potrošač stvarno treba dobiti mogućnost da pregleda sve odredbe i, u slučaju kakvih dvojbi, treba prevagnuti tumačenje koje je za potrošača najpovoljnije, [a] sudovi ili upravna tijela [d]ržava [č]lanica moraju na raspolaganju imati odgovarajuća i djelotvorna sredstva za sprečavanje stalne primjene nepoštenih odredaba u potrošačkim ugovorima, u vezi s člankom 10. stavcima 1. i 2. [D]irektive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ 2 , […] i njezinom uvodnom izjavom 31., tumačiti na način da im se protivi članak 339. stavak 2. Kodeksa postępowania cywilnego (Zakonik o građanskom postupku) koji se tumači na način da se odredbom članka 339. stavka 2. Zakonika o kaznenom postupku dopušta donošenje presude zbog ogluhe u predmetu […] za otplatu potrošačkog kredita […] i kada tužitelj nije dostavio […] ugovor o potrošačkom kreditu […], zbog čega se ugovor nije ispitao u pogledu eventualne nepoštenosti ugovornih odredbi, nije se provjerilo sadržava li ugovor sve zakonom propisane elemente i istodobno se nalaže da se prilikom donošenja presude zbog ogluhe oslanja samo na tužiteljeve tvrdnje o činjenicama a da se ne provede analiza dokaza u pogledu „utemeljenih sumnji” u smislu te odredbe?

Ili je pak, s obzirom na presude Suda od 1. listopada 2015. ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, t. 62.); od 10. rujna 2014., Kušionová [orig. str. 1.] (C-34/13, EU:C:2014:2189, t. 56.) i od 6. listopada 2009., Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, t. 47.) dopušteno tumačenje članka 339. stavka 2. Zakonika o građanskom postupku prema kojem se može donijeti presuda zbog ogluhe u predmetu [za otplatu potrošačkog kredita][…] kada tužitelj nije tužbi priložio ugovor, te stoga bez ispitivanja ugovora u pogledu eventualne nepoštenosti ugovornih odredbi i provjere sadržava li ugovor sve zakonom propisane elemente, oslanjajući se samo na tužiteljeve tvrdnje o činjenicama?

Treba li članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima […] i njezine uvodne izjave [20. i 24. u skladu s kojima] ugovore treba sastavljati jasno i razumljivo, potrošač stvarno treba dobiti mogućnost da pregleda sve odredbe i, u slučaju kakvih dvojbi, treba prevagnuti tumačenje koje je za potrošača najpovoljnije, [a] sudovi ili upravna tijela [d]ržava [č]lanica moraju na raspolaganju imati odgovarajuća i djelotvorna sredstva za sprečavanje stalne primjene nepoštenih odredaba u potrošačkim ugovorima, u vezi s člankom 10. stavcima 1. i 2. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ […] i njezinom uvodnom izjavom 31. tumačiti na način da im se protivi članak 339. stavak 2. Zakonika o građanskom postupku koji se tumači na način da se odredbi članka 339. stavka 2. Zakonika o građanskom postupku protivi to da nacionalni sud ispita ugovor […] o potrošačkom kreditu koji je dostavio tužitelj […] u pogledu eventualne nepoštenosti ugovornih odredbi, provjeri sadržava li ugovor sve zakonom propisane elemente i istodobno nalaže da se prilikom donošenja presude zbog ogluhe oslanja samo na tužiteljeve tvrdnje o činjenicama bez analize dokaza u pogledu „utemeljenih sumnji” u smislu te odredbe??

Ili je pak, s obzirom na presude Suda od 1. listopada 2015. ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, t. 62.); od 10. rujna 2014., Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, t. 56.) i od 6. listopada 2009., Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, t. 47.) dopušteno tumačenje članka 339. stavka 2. Zakonika o građanskom postupku prema kojem se može donijeti presuda zbog ogluhe u predmetu [za otplatu potrošačkog kredita][…] a da se ne ispita ugovor koji je tužbi priložio tužitelj u pogledu eventualne nepoštenosti ugovornih odredbi i provjeri sadržava li ugovor sve zakonom propisane elemente, oslanjajući se samo na tužiteljeve tvrdnje o činjenicama?

____________

1 SL 1993., L 95, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)

2 SL 2008., L 133, str. 66. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.)