Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A. / Director Krajowej Informacji Skarbowej

(Byla C-895/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: A.

Atsakovas: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 167 straipsnis kartu su 178 straipsniu turėtų būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos teisė į pirkimo mokesčio, sumokėto tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kuriuo yra mokėtinas mokestis už sandorius, susijusius su prekių įsigijimu Bendrijos viduje, atskaitą suteikiama nuo tokių sandorių mokėtiną mokestį deklaravus atitinkamoje mokesčių deklaracijoje, pateikiamoje per naikinamąjį terminą (Lenkijoje – 3 mėnesiai) nuo mėnesio, kurį atsirado mokestinė prievolė už įsigytas prekes ir paslaugas, pabaigos?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.