Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance de Rennes (Γαλλία) στις 27 Νοεμβρίου 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue κατά OG

(Υπόθεση C-865/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal d’instance de Rennes

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Εναγομένη: OG

Προδικαστικό ερώτημα

Σε περίπτωση σύμβασης καταναλωτικής πίστης στην οποία το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο είναι 5,364511 %, μπορεί το αναγραφόμενο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο ύψους 5,363 % να θεωρηθεί ακριβές βάσει του κανόνα που προβλέπεται στις οδηγίες 98/7/ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 19981 , 2008/48/ΕΚ της 23ης Απριλίου 20082 και 2014/17/ΕΕ της 4ης Φεβρουαρίου 20143 και ορίζει, ως έχει στη γαλλική γλώσσα, ότι «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» [«Το αποτέλεσμα του υπολογισμού εκφράζεται με ακρίβεια τουλάχιστον ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν το επόμενο δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, το αμέσως προηγούμενο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα»];

____________

1     Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (ΕΕ 1998, L 101, σ. 17).

2     Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2008, L 133, σ. 66).

3     Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ 2014, L 60, σ. 34).