Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2019. uputio tribunal d'instance de Rennes (Francuska) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue protiv OG

(predmet C-865/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance de Rennes

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Tuženik: OG

Prethodna pitanja

Budući da efektivna kamatna stopa kredita odobrenog potrošaču iznosi 5,364511 %, može li se na temelju pravila iz Direktive 98/7/EZ od 16. veljače 1998. 1 , Direktive 2008/48/EZ od 23. travnja 2008. 2 i Direktive 2014/17/EU od 4. veljače 2014. 3 , koje glasi „[r]ezultat izračuna izražava se točnošću od najmanje jednog decimalnog mjesta. Ako je broj koji se nalazi na sljedećem decimalnom mjestu veći ili jednak 5, broj na prethodnom decimalnom mjestu uvećava se za jedan”, navedena efektivna kamatna stopa od 5,363 % smatrati točnom?

____________

1     Direktiva 98/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o izmjeni Direktive 87/102/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na kreditiranje potrošača [neslužbeni prijevod] (SL 1998., L 101, str. 17.).

2     Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.).

3     Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 60, str. 34. i ispravci SL 2015, L 65, str. 22. i SL 2015., SL 2015., L 246, str. 11.).