Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Fortischem a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-121/15, Fortischem/Comisia

(Cauza C-890/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Fortischem a.s. (reprezentanți: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, AlzChem AG, fostă AlzChem Trostberg GmbH, fostă AlzChem Hart GmbH

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea articolelor 1 și 5 din decizia atacată1 ;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept care constă în interpretarea și în aplicarea eronată a articolului 107 alineatul (1) și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, precum și a articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/19992 , întrucât a statuat că, într-o cauză precum cea de față, decizia de recuperare poate fi extinsă la recurentă, chiar dacă aceasta a plătit prețul pieței pentru activele beneficiarului ajutorului.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a statuat că Comisia nu avea sarcina probei în ceea ce privește aspectul dacă ajutorul a fost transferat recurentei prin vânzarea activelor sub prețul pieței.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept sau a denaturant faptele prin neluarea în considerare a unor indicii (aproape irefutabile) care demonstrau că pentru active fusese plătit prețul pieței.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin interpretarea eronată a noțiunii de criteriu „obiect al tranzacției” și „logică economică a tranzacției” pentru instituirea unei continuități economice.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a acceptat ca Comisia să ajungă la concluzia că a existat o continuitate economică pe baza doar a două dintre criteriile stabilite, toate celelalte criterii militând împotriva unei asemenea continuități.

Al șaselea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept care constă în interpretarea și în aplicarea greșită a prevederilor normative relevante care interzic concedierile colective, precum și în calificarea juridică greșită a faptelor prin aceea că a concluzionat că interzicerea concedierilor colective reprezenta un avantaj pentru NCHZ, iar nu un dezavantaj real sub forma unor costuri mai mari și prin nereducerea cuantumului pretinsului ajutor de stat cu o sumă corespunzătoare creșterii costurilor.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin înlocuirea cu propria motivare a motivării din decizia contestată, având în vedere că Comisia nu a prezentat niciun argument și nicio explicație cu privire la modul în care interzicerea concedierilor colective a reprezentat un avantaj pentru NCHZ.

____________

1 – Decizia (UE) 2015/1826 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.33797 – (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) pus în aplicare de Slovacia în favoarea întreprinderii NCHZ [notificată cu numărul C(2014) 7359] (JO 2015, L 269, p. 71).

2 – Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 41).