Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze kontra TB

(C-871/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Alperes: TB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A jármű vezetőjére vonatkozó különös tényállás tekintetében értelmezhető-e úgy a [3821/85 rendelet1 ] 15. cikkének [(7) bekezdése], hogy olyan szabályról van szó, amely egyetlen egységes magatartásról rendelkezik, aminek következtében egyetlen jogsértés elkövetéséről és egyetlen szankció kiszabásáról van szó, vagy az az anyagi halmazat alkalmazásával annyi jogsértés megállapítását és annyi szankció kiszabását teheti lehetővé, amennyi azon napok száma, amelyek vonatkozásában az előírt időszakon belül (»az adott napon és az azt megelőző 28 napon«) nem mutatták be a menetíró készülék adatrögzítő lapjait?

____________

1 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (HL 1985. L 370., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 227. o.)