Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španělsko) dne 20. listopadu 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. BT

(Věc C-843/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Žalobkyně v prvním stupni: BT

Předběžná otázka

Je takové vnitrostátní ustanovení, jako je čl. 208 [odst. 1 písm.] c) Ley General de la Seguridad Social (zákon o sociálním zabezpečení) z roku 2015, které u všech pojištěnců obecného režimu vyžaduje, aby se v případě dobrovolného předčasného odchodu do důchodu částka důchodu, která má být vyplácena, vypočtená dle řádného systému, bez doplatků do minima, alespoň rovnala minimálnímu důchodu, v rozporu s unijním právem proto, že nepřímo diskriminuje ženy pojištěné v obecném režimu, neboť se vztahuje na mnohem větší počet žen než mužů?

____________